•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Ang aking tutor na si Saika Kawakita ay kahanga-hanga. Ang ina ng lalaking ito ay kumuha ng magandang tutor na kakatapos lang sa pag-aaral para turuan siya, si Saika Kawakita. Ang Saika Kawakita ay nagtataglay ng banayad at banayad na kagandahan, ngunit hindi gaanong mainit at lubhang kaakit-akit. Pagkatapos, sa kanyang pagkahumaling, ang mag-aaral ay hindi napigilan at sinipa siya nang magkapira-piraso pagkatapos. Kahit na hiniling ni Saika Kawakita ang lahat, walang paraan para makatakas siya sa pangyayaring ito. Hanggang saan aabot ang kwentong ito?