•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Nangangailangan ng tulong sina Brooke Band at Jenni Lee. Nagpaplano silang mag-party at gusto nilang gamitin ang bahay ng kanilang kaibigan para sa pagtitipon. Hindi siya kumbinsido sa kanilang unang alok, kaya ginawa niya ang counter offer: dalawang araw sa kanyang lugar na may dalawang sisiw sa kanyang pantalon!!!