•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Ang nakababatang kapatid ng asawa ko, si Masashi, na kinailangang tumira sa akin bilang isang ronin, ay pinrotektahan ako nang ihulog niya ang palayok. Nasugatan ang kamay. Hiniling ni Masashi-kun na makipag-sex therapy sa isang kuchi dog na kasama ko, na puno ng guilt at gustong gumawa ng kahit ano. Ang kasabihan: Kung kuchi dog lang, hindi adultery.