•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Dalawang matalik na magkaibigan ang siyam na Yoshitaka at Honda Peach. Ngayon ang araw ng pag-uwi ng kanilang bagong amo. Alam nilang dalawa na sila ang amo nila noon at hindi ito kasal. Nalaman nila ang mahahalagang impormasyon pagkatapos ng pakikipagpulong sa amo ng dalawang babaeng empleyado . Matapang na pumasok ang lalaking ito sa kwarto ng kanyang amo at pinilit itong makipagtalik.Pagkatapos noon, kailangang makinig ng amo nitong dalawang kasamahang babae.