•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Unang trabaho sa telebisyon matapos lumipat sa kumpanya ng Rei. Hinangad ng kanyang stepdaughter ang katawan ni Akane Soma, agad niyang inalok ang sarili sa kanyang biyenan dahil sa hindi mapigil na pagnanasang sekswal. Kahit alam ni Akane na siya ang kanyang manugang, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Akane ng interes sa SEX at nagsimulang maghanap sa katawan ng isa't isa. Kung saan man natutulog ang asawa ko, tinitiis ko ang iskandalo ng pakikipagtalik at maghapong nagtatago.