•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Upang iligtas ang buhay ng kanyang anak na may karamdamang nakamamatay, ang asawa ni Hitoshi, si Hibiki, ay pumirma ng kontrata para maging sexual lover ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Hosokawa sa loob ng isang taon. Kahit na para sa kanyang anak, ikinalungkot pa rin ni Hitoshi ang kanyang kawalan ng kakayahan sa pagbebenta ng kanyang pinakamamahal na asawa. Linggu-linggo, pinapadala sa amin ni Hosokawa ang isang video ng Hibiki na sinasanay mula simula hanggang matapos.