•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Ang asawa ni Momoka ay naaksidente at nasugatan ng ilang buwan. Ang kanyang kumpanya, na ayaw magbayad ng kabayaran, ay tinanggihan ang kanyang paghahabol at kalaunan ay tinanggal siya sa trabaho. Dahil walang pera na pambayad sa mga bayarin o upa, walang ibang pagpipilian si Momoka kundi makipag-deal sa walang prinsipyong may-ari, na nakatuon sa kanyang asawa.