•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Nagplano akong mag-organisa ng isang malayuang inuman kasama ang aking mga kasamahan sa kumpanya, ngunit ang pagtitipon ay ako lamang at ang aking babaeng amo. Isang beses lang akong nagkaroon ng pisikal na relasyon sa isang babaeng amo. Siya ay isang babaeng amo, na mukhang masaya kapag tinanong niya kung ako lang ba noon, tumingin-tingin sa paligid at pagkatapos ay marahan akong hiniling. Ibinahagi niya ang kuwento ng pakikipagtalik minsan at sinabing, "Magkita tayo, kung saan maaari kang mag-masturbate." Hindi magkatagpo ang sexual na pagnanasa ng dalawang tao. Sumabog ang mukha na parang baliw isang buwan pagkatapos ng pangangailangan sa pagpipigil sa sarili. ay itinaas.