•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Natuklasan ni Amber Moore na ang kanyang kapatid ay binu-bully ng isang bully sa kanyang koponan. Hindi iyon tinanggap ni Amber, kaya pumunta siya sa bahay ng bully para komprontahin ito. Iniisip ng bully na magagawa nila ito, kung susundan siya ni Amber sa silid at gatasan ang kanyang semilya saka niya iiwan ang mahina niyang kapatid. Gagawin ni Amber ang lahat para protektahan ang kanyang kapatid, kaya ginawa niya ang sinasabi sa kanya ng masamang bully na iyon.